7 maja 2021

Jakie są wskazania do szczepień?

Aquafresh In Between Clean sprawdź jak proste jest leczenie żółtaczki mechanicznnej

Największym postępem w zapewnieniu zdrowia publicznego są szczepienia ochronne. Stanowią one jedną z najefektywniejszych metod wpływającą na profilaktykę zdrowotną. Dzięki szczepionkom poprawia się jakość życia, głównie poprzez mniej liczne zachorowania. Szczepionki spowodowały wyeliminowanie lub ograniczenie drobnoustrojów w określonej populacji.

Wskazania do szczepień mają podłoże zarówno medyczne, jak i społeczne. Medyczne polegają na zmniejszeniu liczby zachorowań w społeczeństwie. Ponadto szczepienia mają zapobiegać powikłaniom wynikającym z danej choroby. Grupę najbardziej narażoną na różnego rodzaju komplikacje stanowią osoby starsze. W ich przypadku zachorowanie na grypę może mieć poważne konsekwencje. Szczepionki mogą zminimalizować to ryzyko. Istnieją jeszcze inne grupy podniesionego ryzyka zachorowania na daną chorobę. Dotyczy to przede wszystkim chorób zakaźnych. Szczepienia są w tym przypadku bardzo wskazane, ponieważ powodują nabycie wystarczającej odporności, żeby zapobiegać chorobom.

Wskazania społeczne dotyczą przede wszystkim czynników ekonomicznych oraz epidemiologicznych. Niezwykle ważne jest określenie zagrożeń wśród określonej populacji, a także ustalenie potencjalnych czynników ryzyka. Przykładem takich wskazań społecznych jest np. szczepienie rodzin wielodzietnych.